Koľko štát vybral?

Dotácie poľnohospodárom

V roku 2018 dotácie do poľnohospodárstva dosiahnu približne 777 mil. eur. O niečo menej majú k dispozícii verejné vysoké školy na Slovensku. Podľa Štatistického úradu pracuje v sektore poľnohospodárstva 72 543 ľudí (2016). Na jedného zamestnanca by tak pripadla dotácia 10 705 eur ročne, t.j. 892 eur mesačne

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 9 831,3 1 804 3 797 0,0%
Dane z príjmov 6 391,9 1 173 2 469 0,0%
Odvody 13 107,9 2 405 5 062 0,0%
Príjmy z majetku 561,3 103 217 0,0%
Ostatné 4 539,9 833 1 753 0,0%
Konsolidované príjmy verejnej správy 34 432,3 6 317 13 298 0,0%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.