Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Medziročná zmena
Spotrebné dane 8 227,6 5,7%
Dane z príjmov 5 326,9 11,3%
Odvody 10 316,3 6,6%
Príjmy z majetku 581,3 14,6%
Ostatné 4 022,3 31,1%
Konsolidované príjmy verejnej správy 28 474,4

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.