Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Spotrebné dane 5,4% 411,1
Dane z príjmov 18,6% 816,7
Odvody 4,4% 432,8
Príjmy z majetku -49,9% -549,0
Ostatné 92,3% 2 766,5
Konsolidované príjmy verejnej správy 14,9% 3 878,2

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.