Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Medziročná zmena
Spotrebné dane 7 634,2 5,4%
Dane z príjmov 4 390,0 10,4%
Odvody 9 927,3 3,5%
Príjmy z majetku 1 101,2 -17,5%
Ostatné 2 996,5 1,2%
Konsolidované príjmy verejnej správy 26 049,2

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.