Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Spotrebné dane 0,1% 7,6
Dane z príjmov 0,0% 0,0
Odvody 0,7% 67,3
Príjmy z majetku 0,2% 1,4
Ostatné 6,6% 352,6
Konsolidované príjmy verejnej správy 1,5% 428,8

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.