Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Spotrebné dane 0,5% 32,6
Dane z príjmov 0,0% 0,0
Odvody 0,7% 61,1
Príjmy z majetku 1,4% 11,3
Ostatné 6,4% 304,5
Konsolidované príjmy verejnej správy 1,6% 409,2

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.