Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Spotrebné dane n.a. n.a.
Dane z príjmov n.a. n.a.
Odvody n.a. n.a.
Príjmy z majetku n.a. n.a.
Ostatné n.a. n.a.
Konsolidované príjmy verejnej správy   n.a.

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.