Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Daňové príjmy Skutočnosť oproti rozpočtu Daňové príjmy v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Nedaňové príjmy a ostatné transfery Skutočnosť oproti rozpočtu Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Transfery z EÚ Skutočnosť oproti rozpočtu Transfery z EÚ v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Spolu Skutočnosť oproti rozpočtu Spolu v mil. Eur
Kancelária národnej rady SR n.a. n.a. 12,6% 0,2 n.a. n.a. 12,7% 0,2
Kancelária prezidenta SR n.a. n.a. 220,0% 0,0 n.a. n.a. 220,0% 0,0
Úrad vlády SR n.a. n.a. 201,7% 0,7 58,4% 7,0 63,5% 7,8
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR n.a. n.a. -25,0% 0,0 n.a. n.a. -25,0% 0,0
Najvyšší súd SR n.a. n.a. 0,0% 0,0 n.a. n.a. 0,0% 0,0
Generálna prokuratúra SR n.a. n.a. 19,0% 0,1 n.a. n.a. 19,0% 0,1
Najvyšší kontrolný úrad SR n.a. n.a. 133,3% 0,0 n.a. n.a. 133,3% 0,0
Slovenská informačná služba n.a. n.a. 85,4% 0,1 n.a. n.a. 85,4% 0,1
Ministerstvo zahraničných vecí SR n.a. n.a. -68,3% -4,4 n.a. n.a. -67,4% -4,3
Ministerstvo obrany SR n.a. n.a. -43,9% -4,2 n.a. n.a. -43,5% -4,2
Ministerstvo vnútra SR n.a. n.a. -36,4% -37,0 -89,4% -32,4 -47,7% -65,8
Ministerstvo spravodlivosti SR n.a. n.a. 33,5% 6,5 n.a. n.a. 34,0% 6,6
Ministerstvo financií SR n.a. n.a. 72,4% 29,7 -18,0% -15,2 12,4% 15,6
Ministerstvo životného prostredia SR n.a. n.a. 72,4% 5,2 276,0% 190,9 257,0% 196,2
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR n.a. n.a. 77,1% 4,2 -18,4% -21,8 -13,3% -16,4
Ministerstvo zdravotníctva SR n.a. n.a. 10,3% 0,4 -90,0% -48,5 -31,3% -18,1
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR n.a. n.a. 29,2% 4,7 -11,0% -15,9 -6,5% -10,4
Ministerstvo kultúry SR n.a. n.a. 0,0% 0,0 n.a. n.a. 2,5% 0,0
Ministerstvo hospodárstva SR n.a. n.a. 10,3% 9,0 132,7% 92,2 64,7% 101,1
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR n.a. n.a. 115,0% 16,0 6,2% 52,7 8,2% 70,6
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR n.a. n.a. 111,8% 12,5 -59,8% -444,4 -57,1% -430,4
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR n.a. n.a. -22,6% 0,0 n.a. n.a. -22,6% 0,0
Štatistický úrad SR n.a. n.a. -39,4% -0,1 n.a. n.a. 661,1% 1,2
Úrad pre verejné obstarávanie n.a. n.a. 147,4% 0,5 n.a. n.a. 147,4% 0,5
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. -67,0% -0,7 n.a. n.a. -67,0% -0,7
Úrad jadrového dozoru SR n.a. n.a. 3,3% 0,3 n.a. n.a. 5,4% 0,5
Úrad priemyselného vlastníctva SR n.a. n.a. 8,8% 0,3 n.a. n.a. 8,8% 0,3
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR n.a. n.a. 2,0% 0,0 n.a. n.a. 2,0% 0,0
Protimonopolný úrad SR n.a. n.a. 486,0% 1,0 n.a. n.a. 486,0% 1,0
Národný bezpečnostný úrad n.a. n.a. 34,3% 0,0 n.a. n.a. 34,3% 0,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR n.a. n.a. -52,9% -1,1 n.a. n.a. -52,9% -1,1
Všeobecná pokladničná správa 3,0% 324,3 9,3% 71,1 -100,0% 0,0 3,4% 395,5
Slovenská akadémia vied n.a. n.a. 21,7% 0,4 n.a. n.a. 171,3% 3,4
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 3,0% 324,3 10,4% 115,3 -10,8% -235,6 1,5% 204,1

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.