Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Daňové príjmy Skutočnosť oproti rozpočtu Daňové príjmy v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Nedaňové príjmy a ostatné transfery Skutočnosť oproti rozpočtu Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Transfery z EÚ Skutočnosť oproti rozpočtu Transfery z EÚ v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Spolu Skutočnosť oproti rozpočtu Spolu v mil. Eur
Kancelária národnej rady SR n.a. n.a. 34,4% 0,4 n.a. n.a. 34,4% 0,4
Kancelária prezidenta SR n.a. n.a. -99,8% -3,0 n.a. n.a. -99,8% -3,0
Úrad vlády SR n.a. n.a. -7,6% -0,1 n.a. n.a. 3,1% 0,0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR n.a. n.a. 31,6% 0,0 n.a. n.a. 31,6% 0,0
Najvyšší súd SR n.a. n.a. 300,0% 0,0 n.a. n.a. 300,0% 0,0
Generálna prokuratúra SR n.a. n.a. 56,5% 0,2 n.a. n.a. 93,4% 0,3
Najvyšší kontrolný úrad SR n.a. n.a. 108,3% 0,0 n.a. n.a. 108,3% 0,0
Slovenská informačná služba n.a. n.a. 3,8% 0,0 n.a. n.a. 3,8% 0,0
Ministerstvo zahraničných vecí SR n.a. n.a. 145,8% 4,5 n.a. n.a. 145,8% 4,5
Ministerstvo obrany SR n.a. n.a. 29,6% 2,7 n.a. n.a. 31,9% 2,9
Ministerstvo vnútra SR n.a. n.a. 20,8% 13,8 n.a. n.a. 27,2% 18,1
Ministerstvo spravodlivosti SR n.a. n.a. 34,5% 4,9 n.a. n.a. 34,6% 4,9
Ministerstvo financií SR n.a. n.a. 308,6% 15,6 -75,4% -194,8 -67,9% -178,7
Ministerstvo životného prostredia SR n.a. n.a. -17,8% -0,1 -65,5% -438,9 -65,5% -439,0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR n.a. n.a. 484,4% 6,8 -62,8% -258,9 -60,5% -250,5
Ministerstvo zdravotníctva SR n.a. n.a. 11,0% 0,3 -47,3% -54,3 -41,8% -54,5
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR n.a. n.a. -9,0% -1,8 51,2% 69,8 43,9% 68,8
Ministerstvo kultúry SR n.a. n.a. 71,9% 1,1 n.a. n.a. 85,5% 1,3
Ministerstvo hospodárstva SR n.a. n.a. -0,4% -0,4 -20,6% -40,3 -14,2% -40,7
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR n.a. n.a. 71,4% 5,6 -2,3% -21,5 -1,7% -15,9
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR n.a. n.a. 525,2% 95,1 -61,5% -373,7 -44,2% -276,4
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR n.a. n.a. 308,7% 4,6 n.a. n.a. 423,4% 6,4
Štatistický úrad SR n.a. n.a. 55,8% 0,2 n.a. n.a. 405,4% 1,1
Úrad pre verejné obstarávanie n.a. n.a. 18,0% 0,0 n.a. n.a. 18,0% 0,0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR n.a. n.a. -7,2% -0,4 n.a. n.a. -6,6% -0,3
Úrad priemyselného vlastníctva SR n.a. n.a. 43,0% 0,9 n.a. n.a. 43,0% 0,9
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR n.a. n.a. 16,5% 0,0 n.a. n.a. 16,5% 0,0
Protimonopolný úrad SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Národný bezpečnostný úrad n.a. n.a. -36,6% 0,0 n.a. n.a. -36,6% 0,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR n.a. n.a. 42,1% 21,7 n.a. n.a. 42,1% 21,7
Všeobecná pokladničná správa -1,0% -86,7 -4,8% -18,8 n.a. n.a. -0,3% -29,8
Slovenská akadémia vied n.a. n.a. 46,5% 0,8 n.a. n.a. 504,0% 8,4
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu -1,0% -86,7 22,5% 158,2 -39,3% -1 312,5 -8,7% -1 145,5

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.