Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Daňové príjmy Skutočnosť oproti rozpočtu Daňové príjmy v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Nedaňové príjmy a ostatné transfery Skutočnosť oproti rozpočtu Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Transfery z EÚ Skutočnosť oproti rozpočtu Transfery z EÚ v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Spolu Skutočnosť oproti rozpočtu Spolu v mil. Eur
Kancelária národnej rady SR n.a. n.a. 10,2% 0,1 n.a. n.a. 10,2% 0,1
Kancelária prezidenta SR n.a. n.a. 36,1% 0,0 n.a. n.a. 36,1% 0,0
Úrad vlády SR n.a. n.a. 13,6% 0,1 n.a. n.a. 13,6% 0,1
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.    
Ústavný súd SR n.a. n.a. -7,3% 0,0 n.a. n.a. -7,3% 0,0
Najvyšší súd SR n.a. n.a. 276,5% 0,0 n.a. n.a. 276,5% 0,0
Generálna prokuratúra SR n.a. n.a. 35,4% 0,1 n.a. n.a. 35,4% 0,1
Najvyšší kontrolný úrad SR n.a. n.a. 77,2% 0,0 n.a. n.a. 77,2% 0,0
Slovenská informačná služba n.a. n.a. 40,6% 0,1 n.a. n.a. 40,6% 0,1
Ministerstvo zahraničných vecí SR n.a. n.a. 2,4% 0,1 n.a. n.a. 2,4% 0,1
Ministerstvo obrany SR n.a. n.a. -54,7% -10,6 n.a. n.a. -54,7% -10,6
Ministerstvo vnútra SR n.a. n.a. 7,3% 6,0 n.a. n.a. 7,3% 6,0
Ministerstvo spravodlivosti SR n.a. n.a. 33,2% 4,6 n.a. n.a. 33,2% 4,6
Ministerstvo financií SR n.a. n.a. 108,6% 10,2 -84,3% -144,7 -74,3% -134,6
Ministerstvo životného prostredia SR n.a. n.a. -38,7% -0,1 -72,4% -170,8 -72,3% -171,0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR n.a. n.a. 369,8% 4,7 -63,7% -228,9 -62,1% -224,2
Ministerstvo zdravotníctva SR n.a. n.a. 7,5% 0,2 -47,2% -32,9 -44,8% -32,7
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR n.a. n.a. -29,8% -7,8 -63,2% -81,6 -57,5% -89,4
Ministerstvo kultúry SR n.a. n.a. -84,9% -6,6 n.a. n.a. -84,9% -6,6
Ministerstvo hospodárstva SR n.a. n.a. 57,4% 21,7 -42,8% -82,4 -26,3% -60,7
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR n.a. n.a. 111,5% 14,0 2,1% 15,9 3,8% 29,9
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. 237,8% 0,5 -60,5% -157,2 -60,3% -156,6
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR n.a. n.a. 4,6% 1,0 -49,2% -351,0 -47,6% -350,0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR n.a. n.a. 192,5% 3,2 n.a. n.a. 192,5% 3,2
Štatistický úrad SR n.a. n.a. -11,3% 0,0 n.a. n.a. -11,3% 0,0
Úrad pre verejné obstarávanie n.a. n.a. 98,1% 0,1 n.a. n.a. 98,1% 0,1
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR n.a. n.a. 9,5% 0,4 n.a. n.a. 9,5% 0,4
Úrad priemyselného vlastníctva SR n.a. n.a. 18,9% 0,4 n.a. n.a. 18,9% 0,4
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR n.a. n.a. 26,2% 0,0 n.a. n.a. 26,2% 0,0
Protimonopolný úrad SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Národný bezpečnostný úrad n.a. n.a. -5,3% 0,0 n.a. n.a. -5,3% 0,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR n.a. n.a. 14,4% 0,1 n.a. n.a. 14,4% 0,1
Všeobecná pokladničná správa -7,6% -657,7 5,3% 19,7 n.a. n.a. -7,1% -638,0
Slovenská akadémia vied n.a. n.a. -9,1% -0,2 n.a. n.a. -9,1% -0,2
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.    
Príjmy spolu -7,6% -657,7 10,6% 66,2 -42,6% -1 233,7 -15,0% -1 825,3

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.