Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daňové príjmy spolu 2,4% 15,0
daň z príjmov fyzických osôb 2,1% 12,8
daň z motorových vozidiel 18,2% 2,1
Nedaňové príjmy 12,9% 15,8
Transfery zo štátneho rozpočtu 20,0% 84,1
Finančné operácie -4,7% -4,0
Príjmy spolu 8,8% 110,9

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).