Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 625,2 11,7%
daň z príjmov fyzických osôb 613,6 47,1%
daň z motorových vozidiel 11,6 -90,7%
Nedaňové príjmy 122,5 64,7%
Transfery zo štátneho rozpočtu 421,2 8,3%
Finančné operácie 85,0 -46,0%
Príjmy spolu 1 253,8 7,2%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).