Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 569,0 4,0%
daň z príjmov fyzických osôb 425,5 3,4%
daň z motorových vozidiel 143,5 6,0%
Nedaňové príjmy 84,0 -5,6%
Transfery zo štátneho rozpočtu 416,9 -3,7%
Finančné operácie 77,0 63,3%
Príjmy spolu 1 146,9 4,7%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).