Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daňové príjmy spolu -3,1% -16,9
daň z príjmov fyzických osôb -5,1% -21,7
daň z motorových vozidiel 3,7% 4,8
Nedaňové príjmy 30,0% 23,4
Transfery zo štátneho rozpočtu 16,6% 68,5
Finančné operácie -7,3% -6,6
Príjmy spolu 6,0% 68,3

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).