Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 552,7 2,2%
daň z príjmov fyzických osôb 422,8 1,7%
daň z motorových vozidiel 129,8 n.a.
Nedaňové príjmy 78,0 28,6%
Transfery zo štátneho rozpočtu 412,7 -1,0%
Finančné operácie 91,0 -62,8%
Príjmy spolu 1 134,3 -8,6%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).