Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 535,7 99 230 2,2%
daň z príjmov fyzických osôb 401,1 74 172 1,7%
daň z motorových vozidiel 134,6 25 58 n.a.
Nedaňové príjmy 101,4 19 44 28,6%
Transfery zo štátneho rozpočtu 481,1 89 207 -1,0%
Finančné operácie 84,4 16 36 -62,8%
Príjmy spolu 1 202,6 222 516 -8,6%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).