Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daňové príjmy spolu -1,5% -7,7
daň z príjmov fyzických osôb -3,6% -14,6
daň z motorových vozidiel -100,0% -120,4
Nedaňové príjmy 1,7% 1,3
Transfery zo štátneho rozpočtu 13,2% 56,7
Finančné operácie 201,2% 151,3
Príjmy spolu 18,1% 201,5

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).