Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daňové príjmy spolu -10,1% -50,6
daň z príjmov fyzických osôb -9,8% -36,0
daň z motorových vozidiel -9,4% -12,3
Nedaňové príjmy -13,5% -10,1
Transfery zo štátneho rozpočtu 2,5% 10,9
Finančné operácie -5,1% -5,1
Príjmy spolu -4,9% -54,9

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).