Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 502,0 -14,7%
daň z príjmov fyzických osôb 368,9 -17,5%
daň z motorových vozidiel 130,9 -5,7%
Nedaňové príjmy 75,3 8,2%
Transfery zo štátneho rozpočtu 434,3 0,1%
Finančné operácie 98,6 -35,2%
Príjmy spolu 1 110,2 -10,5%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).