Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 451,4 22 195 -14,7%
daň z príjmov fyzických osôb 332,8 61 144 -17,5%
daň z motorových vozidiel 118,6 22 51 -5,7%
Nedaňové príjmy 65,2 12 28 8,2%
Transfery zo štátneho rozpočtu 445,2 82 192 0,1%
Finančné operácie 93,5 17 40 -35,2%
Príjmy spolu 1 055,3 194 455 -10,5%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).