Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 497,0 458 964 0,0%
daň z príjmov fyzických osôb 2 255,3 413 870 17,3%
daň z nehnuteľností 369,3 68 143 1,1%
daň za špecifické služby 215,9 40 83 4,0%
Nedaňové príjmy 590,0 108 228 -1,7%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 190,0 35 73 0,0%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 248,6 229 482 7,6%
Finančné operácie 340,0 62 131 0,0%
Príjmy spolu 4 890,1 896 1 887 6,4%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).