Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Administratívne poplatky 101,4 19 44 11,6%
Kapitálové príjmy 4,0 1 2 107,7%
Ostatné príjmy 27,8 5 12 38,8%
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 550,6 101 238 11,6%
Zahraničné granty 12,9 2 6 15,9%
Príjmy spolu 696,7 128 301 12,8%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.