Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy TASR

v mil. Eur Medziročná zmena
Administratívne poplatky 2,2 13,4%
Dotácia zo Štátneho rozpočtu 1,9 52,2%
Príjmy spolu 4,1 40,1%

Popis tabuľky

Tlačová agentúra SR poskytuje služby v oblasti spravodajstva. Hlavným zdrojom príjmov sú poplatky medií za služby, ktoré im poskytuje a časť tvorí dotácia zo štátneho rozpočtu.