Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Slovenskej konsolidačnej

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Úroky z úverov a pôžičiek/príjmy z pohľadávok -99,5% -13,7
Príjmy spolu -6,7% -0,9

Popis tabuľky

Slovenská konsolidačná (SK) je akciová spoločnosť v minulosti založená za účelom ozdravenia bankového sektora kedy prevzala ich pohľadávky. Dnes svoju činnosť sústredí na vymáhanie pohľadávok, ktoré prevazla v minulých rokoch.