Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy RTVS

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy RTVS z koncesionárskych poplatkov -0,2% -0,1
Dotácia zo Štátneho rozpočtu 28,1% 6,9
Nedaňové príjmy (reklama, prenájom) -0,9% 0,0
Príjmy RTVS spolu 6,8% 6,8

Popis tabuľky

Príjmy RTVS pozostávajú hlavne z príjmov z povinných poplatkov a dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré sú prerozdelované medzi SRo a STV.