Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy RTVS

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy RTVS z koncesionárskych poplatkov 70,7 -1,3%
Dotácia zo Štátneho rozpočtu 24,5 11,6%
Nedaňové príjmy (reklama, prenájom) 4,7 4,6%
Príjmy RTVS spolu 100,0 2,3%

Popis tabuľky

Príjmy RTVS pozostávajú hlavne z príjmov z povinných poplatkov a dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré sú prerozdelované medzi SRo a STV.