Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy RTVS

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy RTVS z koncesionárskych poplatkov -1,6% -1,2
Dotácia zo Štátneho rozpočtu -11,2% -4,3
Nedaňové príjmy (reklama, prenájom) -8,3% -0,6
Príjmy RTVS spolu -4,8% -5,8

Popis tabuľky

Príjmy RTVS pozostávajú hlavne z príjmov z povinných poplatkov a dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré sú prerozdelované medzi SRo a STV.