Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy RTVS

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy RTVS z koncesionárskych poplatkov n.a. n.a.
Dotácia zo Štátneho rozpočtu n.a. n.a.
Nedaňové príjmy (reklama, prenájom) n.a. n.a.
Príjmy RTVS spolu n.a. n.a.

Popis tabuľky

Príjmy RTVS pozostávajú hlavne z príjmov z povinných poplatkov a dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré sú prerozdelované medzi SRo a STV.