Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy zdravotných poisťovní

v mil. Eur Medziročná zmena
Odvody platené štátom 1 204,4 -6,8%
Odvody platené poistencami (vrátane ročného zúčtovania) 2 712,7 6,4%
Ostatné príjmy 36,5 -19,8%
Príjmy spolu 3 953,6 1,9%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú výkony lekárov a náklady na lieky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dve tretiny príjmov zdravotných poisťovní pochádzajú z odvodov hradených zamestnancami, SZČO a dobrovoľne poistenými osobami. Štát uhrádza poistné z rozpočtu ministerstva zdravotníctva za deti, dôchodcov a nezamestnaných.