Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy zdravotných poisťovní

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Odvody platené štátom 4,6% 58,5
Odvody platené poistencami (vrátane ročného zúčtovania) -1,1% -25,7
Ostatné príjmy -4,8% -1,0
Príjmy spolu 0,9% 31,8

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú výkony lekárov a náklady na lieky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dve tretiny príjmov zdravotných poisťovní pochádzajú z odvodov hradených zamestnancami, SZČO a dobrovoľne poistenými osobami. Štát uhrádza poistné z rozpočtu ministerstva zdravotníctva za deti, dôchodcov a nezamestnaných.