Koľko štát vybral?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 7 215,4 1 324 2 787 0,0%
zamestnanec 1 979,2 363 764 0,0%
zamestnávateľ 4 859,4 892 1 877 0,0%
povinne poistená SZČO 365,9 67 141 0,0%
dobrovoľne poistená osoba 10,9 2 4 0,0%
štát 276,1 51 107 0,0%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 496,5 91 192 0,0%
pokuty a penále 16,3 3 6 0,0%
dlžné poistné 209,5 38 81 0,0%
ostatné príjmy 270,7 50 105 0,0%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 997,2 1 467 3 089 0,0%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 255,4 47 99 0,0%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.