Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 7 215,4 1 324 2 787 0,0%
zamestnanec 1 979,2 363 764 0,0%
zamestnávateľ 4 859,4 892 1 877 0,0%
povinne poistená SZČO 365,9 67 141 0,0%
dobrovoľne poistená osoba 10,9 2 4 0,0%
štát 276,1 51 107 0,0%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 496,5 91 192 0,0%
pokuty a penále 16,3 3 6 0,0%
dlžné poistné 209,5 38 81 0,0%
ostatné príjmy 270,7 50 105 0,0%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 997,2 1 467 3 089 0,0%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 255,4 47 99 0,0%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.