Koľko štát vyberie?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 7 215,4 1 326 2 837 8,9%
zamestnanec 1 979,2 364 778 9,8%
zamestnávateľ 4 859,4 893 1 911 8,6%
povinne poistená SZČO 365,9 67 144 8,8%
dobrovoľne poistená osoba 10,9 2 4 -13,1%
štát 276,1 51 109 40,9%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 496,5 91 195 -37,3%
pokuty a penále 16,3 3 6 -1,2%
dlžné poistné 209,5 38 82 -1,1%
ostatné príjmy 270,7 50 106 -51,9%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 997,2 1 469 3 145 4,9%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 255,4 47 100 -53,4%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.