Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy z poistného 3,2% 187,6
zamestnanec 3,7% 56,8
zamestnávateľ 3,8% 145,4
povinne poistená SZČO 3,5% 10,6
dobrovoľne poistená osoba -45,1% -9,0
štát -7,3% -16,2
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) -40,5% -481,6
pokuty a penále 29,8% 4,4
dlžné poistné -7,5% -18,0
ostatné príjmy -49,9% -468,0
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) -4,1% -294,0
Financovanie deficitu I. piliera -50,0% -453,0

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.