Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy fondov v bežnom roku 16,0% 992,4
Starobné dôchodkové poistenie 28,6% 866,8
Príjmy rezervného fondu solidarity 5,7% 50,5
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 1,5% 83,2
Bilancia n.a. n.a.
Invalidné poistenie 2,0% 22,7
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky -2,9% -27,4
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a.
Bilancia 29,0% 50,0
Nemocenské poistenie 5,8% 29,4
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky -0,3% -1,4
Bilancia 33,4% 30,8
Úrazové poistenie 0,5% 0,7
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky -0,4% -0,2
Bilancia 0,9% 0,9
Poistenie v nezamestnanosti 4,4% 14,6
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 0,9% 1,3
Bilancia 7,7% 13,3
Garančné poistenie -18,4% -8,9
Výdavky fondu garančného poistenia -13,9% -2,6
Bilancia -21,2% -6,3
Správny fond 11,0% 16,6
Výdavky správneho fondu 21,5% 22,8
Bilancia -13,9% -6,2

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.