Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 6 219,2 20,2%
Starobné dôchodkové poistenie 3 033,4 33,0%
Príjmy rezervného fondu solidarity 888,9 9,8%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 5 418,0 5,1%
Bilancia -1 495,7 n.a.
Invalidné poistenie 1 113,0 6,0%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 940,7 -0,4%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a.
Bilancia 172,3 44,2%
Nemocenské poistenie 508,7 9,8%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 416,5 5,4%
Bilancia 92,2 27,9%
Úrazové poistenie 147,5 4,3%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 46,9 4,2%
Bilancia 100,6 4,3%
Poistenie v nezamestnanosti 328,8 8,4%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 157,3 -3,0%
Bilancia 171,5 20,4%
Garančné poistenie 48,7 -15,5%
Výdavky fondu garančného poistenia 18,8 -7,1%
Bilancia 29,9 -20,5%
Správny fond 150,4 15,1%
Výdavky správneho fondu 106,0 2,2%
Bilancia 44,4 100,1%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.