Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy fondov v bežnom roku 2,3% 134,5
Starobné dôchodkové poistenie 2,0% 56,4
Príjmy rezervného fondu solidarity 2,7% 22,8
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 1,5% 76,3
Bilancia n.a. n.a.
Invalidné poistenie 2,1% 22,5
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky -2,8% -26,5
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a.
Bilancia 46,5% 49,0
Nemocenské poistenie 3,1% 14,7
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky -10,1% -44,3
Bilancia 158,7% 59,0
Úrazové poistenie 3,1% 4,3
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky -2,2% -1,0
Bilancia 5,7% 5,3
Poistenie v nezamestnanosti 3,0% 9,3
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky -10,8% -19,9
Bilancia 23,5% 29,2
Garančné poistenie 2,8% 1,3
Výdavky fondu garančného poistenia -9,2% -1,8
Bilancia 11,4% 3,0
Správny fond 2,3% 3,3
Výdavky správneho fondu 18,9% 20,0
Bilancia -82,0% -86,9

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.