Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 5 865,9 4,6%
Starobné dôchodkové poistenie 2 876,1 5,1%
Príjmy rezervného fondu solidarity 833,0 4,9%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 5 159,9 4,9%
Bilancia -1 450,8 n.a.
Invalidné poistenie 1 048,5 4,0%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 943,4 1,7%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a.
Bilancia 105,2 20,2%
Nemocenské poistenie 475,3 3,4%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 438,2 -1,4%
Bilancia 37,2 29,2%
Úrazové poistenie 137,8 7,4%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 45,8 1,2%
Bilancia 92,0 10,4%
Poistenie v nezamestnanosti 307,6 3,5%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 183,4 -6,2%
Bilancia 124,2 16,3%
Garančné poistenie 45,7 10,6%
Výdavky fondu garančného poistenia 19,2 6,8%
Bilancia 26,6 -27,5%
Správny fond 141,8 1,2%
Výdavky správneho fondu 106,0 1,0%
Bilancia 106,0 2,8%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.