Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy fondov v bežnom roku -1,0% -59,7
Starobné dôchodkové poistenie 0,2% 4,3
Príjmy rezervného fondu solidarity -1,9% -15,7
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 0,6% 31,8
Bilancia n.a. n.a.
Invalidné poistenie -0,6% -6,2
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky -3,4% -32,2
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a.
Bilancia 25,4% 26,0
Nemocenské poistenie -4,6% -23,0
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky -11,7% -52,8
Bilancia 66,9% 29,8
Úrazové poistenie -0,6% -0,8
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky -3,0% -1,4
Bilancia 0,6% 0,5
Poistenie v nezamestnanosti 1,7% 5,0
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 1,4% 2,4
Bilancia 2,0% 2,6
Garančné poistenie -32,9% -20,9
Výdavky fondu garančného poistenia -27,7% -6,2
Bilancia 0,0% 0,0
Správny fond -1,6% -2,4
Výdavky správneho fondu 5,5% 6,5
Bilancia -32,2% -8,8

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.