Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy fondov v bežnom roku 4,4% 209,3
Starobné dôchodkové poistenie -0,7% -14,7
Príjmy rezervného fondu solidarity 19,9% 148,3
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky -2,4% -111,2
Bilancia n.a. n.a.
Invalidné poistenie 3,3% 30,3
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 1,2% 9,6
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a.
Bilancia 24,9% 20,7
Nemocenské poistenie -2,0% -8,2
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 14,8% 49,2
Bilancia -72,3% -57,4
Úrazové poistenie 2,7% 3,4
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky -2,4% -1,0
Bilancia 5,4% 4,4
Poistenie v nezamestnanosti 17,4% 41,8
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky -18,5% -37,1
Bilancia 195,1% 78,9
Garančné poistenie 27,6% 13,1
Výdavky fondu garančného poistenia -25,0% -12,5
Bilancia n.a. n.a.
Správny fond -3,8% -4,8
Výdavky správneho fondu -14,2% -19,2
Bilancia n.a. n.a.

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.