Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur
Príjmy fondov v bežnom roku 4 742,1
Starobné dôchodkové poistenie 2 132,6
Príjmy rezervného fondu solidarity 743,3
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 4 659,1
Bilancia -1 783,2
Invalidné poistenie 916,8
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 833,6
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a.
Bilancia 83,2
Nemocenské poistenie 411,5
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 332,2
Bilancia 79,3
Úrazové poistenie 125,3
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 44,0
Bilancia 81,3
Poistenie v nezamestnanosti 240,9
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 200,4
Bilancia 40,5
Garančné poistenie 47,6
Výdavky fondu garančného poistenia 50,1
Bilancia -2,4
Správny fond 124,1
Výdavky správneho fondu 135,5
Bilancia -11,4

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.