Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy fondov v bežnom roku n.a. n.a.
Starobné dôchodkové poistenie n.a. n.a.
Príjmy rezervného fondu solidarity n.a. n.a.
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky n.a. n.a.
Bilancia n.a. n.a.
Invalidné poistenie n.a. n.a.
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky n.a. n.a.
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a.
Bilancia n.a. n.a.
Nemocenské poistenie n.a. n.a.
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky n.a. n.a.
Bilancia n.a. n.a.
Úrazové poistenie n.a. n.a.
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky n.a. n.a.
Bilancia n.a. n.a.
Poistenie v nezamestnanosti n.a. n.a.
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky n.a. n.a.
Bilancia n.a. n.a.
Garančné poistenie n.a. n.a.
Výdavky fondu garančného poistenia n.a. n.a.
Bilancia n.a. n.a.
Správny fond n.a. n.a.
Výdavky správneho fondu n.a. n.a.
Bilancia n.a. n.a.

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.