Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 4 445,8 819 1 918 0,0%
Starobné dôchodkové poistenie 1 953,5 360 843 -1,0%
Príjmy rezervného fondu solidarity 669,6 123 289 0,4%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 4 436,6 817 1 914 4,0%
Bilancia -1 813,5 -334 -783 n.a.
Invalidné poistenie 873,6 161 377 1,6%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 808,3 149 349 5,1%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 65,3 12 28 -28,0%
Nemocenské poistenie 385,6 71 166 4,6%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 338,5 62 146 6,9%
Bilancia 47,1 9 20 -9,4%
Úrazové poistenie 116,3 21 50 0,8%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 41,1 8 18 2,5%
Bilancia 75,1 14 32 -0,1%
Poistenie v nezamestnanosti 257,1 47 111 2,6%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 150,3 28 65 -12,8%
Bilancia 106,8 20 46 36,5%
Garančné poistenie 56,8 10 25 11,7%
Výdavky fondu garančného poistenia 444,1 82 192 845,8%
Bilancia 12,8 2 6 225,3%
Správny fond 133,3 25 58 -17,7%
Výdavky správneho fondu 128,3 24 55 -12,7%
Bilancia 5,0 1 2 -66,6%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu (viď prehľad v sekcii Koľko štát minie). Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti. Bilancia, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami fondov naznačuje, že financovanie jednotlivých fondov nie je vyrovnané. Kým fond starobného poistenia aj po zarátaní príjmov rezervného fondu solidarity vykazuje stratu, ostatné fondy sú vo výraznom prebytku.