Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Porovnanie daňového zaťaženia vo svete v %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Slovensko 36,0% 38,4% 39,3% 42,8% 40,0% 39,4% 39,1% 39,0%
OECD spolu 36,8% 37,7% 37,8% 38,0% 37,6% 37,6% 37,1% 36,9%
Švajčiarsko 33,5% 33,6% 33,5% 35,0% 34,8% 34,8% 34,9% 34,5%
USA 31,2% 33,2% 33,2% 33,5% 33,0% 33,3% 31,2% 30,9%
Eurozóna 46,0% 46,6% 46,8% 46,5% 46,3% 46,2% 46,2% 45,8%
Švédsko 51,6% 51,9% 49,9% 50,5% 51,0% 50,7% 50,2% 49,9%
Francúzsko 52,0% 52,9% 53,3% 53,4% 53,1% 53,8% 53,5% 52,6%

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a trend v rámci vybraných krajín zoskupenia OECD. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvod rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1990 – 2011 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.