Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy štátu na obyvateľa v EUR

2014 2016 2017
EU28 12 367 13 045 13 431
Eurozóna 17 (19) 13 893 13 110 15 122
Rakúsko 19 197 19 922 20 301
Belgicko 18 421 18 970 19 719
Bulharsko 2 114 2 349 2 576
Švajčiarsko : 25 159 N.A.
Chorvátsko   N.A. 5 424
Cyprus 8 273 8 347 8 925
Česká republika 5 898 6 714 7 323
Nemecko 15 705 17 210 17 833
Dánsko 26 808 25 860 26 543
Estónsko 5 843 6 467 6 970
Španielsko 8 603 9 079 9 467
Fínsko 20 732 21 311 21 572
Francúzsko 17 248 17 691 18 368
Grécko 7 461 8 111 8 070
Maďarsko 4 981 5 186 5 620
Írsko 14 019 15 370 15 836
Island : 31 816 18
Taliansko 12 784 12 992 13 214
Lotyšsko 4 278 4 733 5 191
Luxembursko : 40 247 41 204
Litva 4 245 4 615 5 001
Malta 7 777 8 642 9 604
Holandsko 17 219 18 129 18 715
Nórsko 40 186 35 299 375
Poľsko 4 146 4 342 4 850
Portugalsko 7 404 7 707 8 043
Rumunsko 2 510 2 662 2 922
Švédsko 22 634 23 905 9 030
Slovinsko 8 122 8 470 23 949
Slovensko 5 399 5 881 6 153
Veľká Británia 13 335 14 132 13 801

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva vývoj príjmov štátu na obyvateľa v eurách. Absolútna výška príjmov na obyvateľa sa odvíja od vyspelosti ekonomiky (príp. cenovej úrovne) a od miery vplyvu štátu v ekonomike. Ilustratívne uvádzame aj príjmy nečlenských krajín EÚ s vysokou mierou daňového zaťaženia. Údaje sú z Eurostatu, môžu sa líšiť od údajov poskytovaných Ministerstvom financií.