Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad daní a sadzieb

Ročný výnos v 2017 v mil. EUR Sadzba a predmet dane Zákon
Priame dane
Daň z príjmov fyzických osôb 3 077,0   595/2003 Z.z.
Daň z príjmov právnických osôb 2 618,5   595/2003 Z.z.
Nepriame dane
Daň z pridanej hodnoty 6 104,4   222/2004 Z.z.
Spotrebné dane (SD), z toho: 2 341,1    
SD: z minerálneho oleja 1 262,8 pevná sadzba na l /kg, benzín: 0,51 eur / l, Nafta: 0,37 eur / l, LPG: 0,26 eur / l 98/2004 Z.z.
SD: z liehu 215,0 pevná sadzba na hl alkoholu, 1 liter 40 % alkoholu: 3,72 eur / l 105/2004 Z.z.
SD: z piva 59,3 pevná sadzba na stupeň Plato na hl, veľké 12 stupňové pivo: 0,10 eur / 0,5 l 107/2004 Z.z.
SD: z vína 4,5 pevná sadzba na hl, tiché víno 0 eur / l 104/2004 Z.z.
SD: z tabakových výrobkov 740,0 kombinovaná sadzba, minimálne 0,07 Sk na 1 kus cigarety 106/2004 Z.z.
SD: z elektriny, uhlia a zemného plynu 38,5 elektrina: 0,13 centov / kWh - od roku 2010, uhlie: 10,6 eur / t, zemný plyn - pohonná látka: 0,6 centov / kWh, zemný plyn - výroba tepla: 0,6 centov / kWh 609/2004 Z.z.
Daň z motorových vozidiel 160,6 Prehľad: ROČNÉ SADZBY DANE k zákonu č. 361/2017 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov 582/2004 Z.z.
Dovozné clo 0,0 rôzne  
Ostatné dane
Daň z pozemkov n.a. 0,25 %, prípadne určí obec 582/2004 Z.z.
Daň zo stavieb n.a. 0,033 eur / m2, prípadne určí obec 582/2004 Z.z.
Daň z bytov n.a. 0,033 eur / m2, prípadne určí obec 582/2004 Z.z.
Daň za psa n.a. určí obec Sk / pes, Bratislava 1205,04 Sk / rok (fyzická osoba) 582/2004 Z.z.
Daň za užívanie verejného priestranstva n.a. určí obec, rôzne, Bratislava: cca 15 Sk / m2 / deň 582/2004 Z.z.
Daň za ubytovanie n.a. určí obec za osoba / prenocovanie, Bratislava: 1,70 eur 582/2004 Z.z.
Daň za predajné automaty n.a. určí obec za predajný automat, Bratislava cca. 150 eur / automat / rok 582/2004 Z.z.
Daň za nevýherné hracie prístroje n.a. určí obec za prístroj, Bratislava: cca 350 eur / Automat / rok 582/2004 Z.z.
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta n.a. určí obec za dni zotrvania, Bratislava: 0,33 - 20 eur / deň 582/2004 Z.z.
Daň za jadrové zariadenie n.a. podľa vzdialenosti od JE, len do 30 km od jadrových elektrární, 0,06 centov / m2 (Trnava) 582/2004 Z.z.
Poplatok za komunálny odpad n.a. najmenej 0,66 centov a najviac 16,59 centov za kilogram odpadu  
Poplatky za hazard n.a. napr. poplatok za pokerový stôl 200 eur mesačne,poplatok za výherný automat 1500 eur 171/2005 Z.z.
Neoficiálne dane
Poplatky za kopírovanie n.a. napr. 6% z predajnej ceny CD alebo DVD nosiča 618/2003 Z.z.

Popis tabuľky

Prehľad obsahuje zoznam oficiálnych daní, ako aj zoznam poplatkov, ktoré nie sú prezentované ako dane, ale svojou plošnosťou, resp. nemožnosťou vyhnúť sa ich platbe a nemožnosťou požadovať ekvivalentné plnenie, spĺňajú charakter dane. Zoznam týchto "neoficiálnych daní" priebežne doplňujeme.