Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daň z pridanej hodnoty 7,9% 366,3
Spotrebné dane 3,6% 70,9
z minerálnych olejov 4,5% 46,5
z liehu 3,5% 6,8
z piva -1,1% -0,6
z vína 1,7% 0,1
z tabaku a tabakových výrobkov 3,6% 22,5
Zelené dane -10,7% -4,4
Nepriame dane spolu 6,6% 437,2

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.