Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 4 322,1 799 1 856 -8,3%
Spotrebné dane 1 973,3 365 847 -1,2%
z minerálnych olejov 1 036,5 192 445 -3,2%
z liehu 195,0 36 84 -4,7%
z piva 56,1 10 24 -2,1%
z vína 4,2 1 2 3,2%
z tabaku a tabakových výrobkov 640,4 118 275 2,8%
Zelené dane 41,2 8 18 8,8%
Nepriame dane spolu 6 295,5 1 164 2 703 -6,2%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.