Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 4 710,9 873 2 003 12,6%
Spotrebné dane 1 998,0 370 850 3,5%
z minerálnych olejov 1 071,1 198 456 3,8%
z liehu 204,7 38 87 4,0%
z piva 57,3 11 24 2,6%
z vína 4,0 1 2 -6,4%
z tabaku a tabakových výrobkov 623,0 115 265 3,5%
Zelené dane 37,9 7 16 -4,8%
Nepriame dane spolu 6 708,9 1 243 2 853 9,7%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia. Akruálny princíp vykazovania je založený na časovom rozlíšení, zachytáva transakcie v čase ich vzniku, nie v čase ich platby.