Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daň z pridanej hodnoty -7,2% -322,3
Spotrebné dane -3,1% -61,9
z minerálnych olejov -3,2% -33,8
z liehu -7,2% -15,2
z piva -6,5% -3,9
z vína 15,7% 0,6
z tabaku a tabakových výrobkov -1,2% -7,5
Zelené dane -5,1% -2,2
Nepriame dane spolu -5,9% -384,1

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.